Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3 năm 2017

0
513

Số liệu của Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 3/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước.

xuất nhập khẩu hàng hóaTrong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 24,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước.

Với kết quả ước tính trên thì trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4%.

Kim ngạch của 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 3/2017 gồm: điện thoại các loại và linh kiện (2,7 tỷ USD); Hàng dệt may (2,1 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2 tỷ USD); Hàng giày dép (1,05 tỷ ỤSD); Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,05 tỷUSD); Phương tiện vận tải và phụ tùng (600 triệu USD); Gỗ và sản phẩm gỗ (670 triệu USD); Hàng thủy sản (580 triệu USD); Cà phê (406 triệu USD);  Xơ, sợi dệt các loại (292 triệu USD).

Kim ngạch của 10 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 2/2017 gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (2,8 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,7 tỷ USD); Điện thoại các loại và linh kiện (1,1 tỷ USD); Vải các loại (900 triệu USD); Sắt thép các loại (930 triệu USD); Chất dẻo nguyên liệu (678 triệu USD); Xăng dầu các loại (529 triệu USD); Kim loại thường khác (524 triệu USD); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (480 triệu USD); Sản phẩm từ chất dẻo (450 triệu USD).

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng. (Trong đó, thuế xuất khẩu là 6.000 tỷ đồng, thuế nhập khẩu là 72.600 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 22.500 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 183.300 tỷ đồng).

Số thu NSNN từ ngày 1/3 đến 28/3/2017 đạt 23.410 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 65.231 tỷ đồng, đạt 23% dự toán, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính từ ngày 16/02/2017 đến 15/03/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng cộng 642 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 37 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt gần 9 tỷ đồng, khởi tố 1 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 8 vụ

Danh Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh