Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2017

0
633

Số liệu của Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 4/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 34,2 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước.

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2017Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,7 tỷ USD, giảm 3,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước.

Với kết quả ước tính trên thì trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 125,41 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 61,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 64,07 tỷ USD, tăng 24,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2017 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,8% kim ngạch xuất khẩu trong tháng. Như vậy, tính đến hết tháng 4/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,74 tỷ USD, bằng 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch của 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 4/2017 gồm: điện thoại các loại và linh kiện (3,6 tỷ USD); Hàng dệt may (1,85 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,75 tỷ USD); Hàng giày dép (1,05 tỷ USD); Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,1 tỷ USD); Phương tiện vận tải và phụ tùng (550 triệu USD); Gỗ và sản phẩm gỗ (630 triệu USD); Hàng thủy sản (620 triệu USD); Gạo (258 triệu USD);  Dầu thô (296 triệu USD).

Kim ngạch của 10 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 4/2017 gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (3,25 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,85 tỷ USD); Điện thoại các loại và linh kiện (1,05 tỷ USD); Vải các loại (1 tỷ USD); Sắt thép các loại (945 triệu USD); Chất dẻo (645 triệu USD); Xăng dầu các loại (467 triệu USD); Kim loại thường khác (445 triệu USD); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (520 triệu USD); Sản phẩm từ chất dẻo (430 triệu USD).

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng. (Trong đó, thuế xuất khẩu là 6.000 tỷ đồng, thuế nhập khẩu là 72.600 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 22.500 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 183.300 tỷ đồng).

Số thu NSNN từ ngày 1/4 đến 25/5/2017 đạt 18.635 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 88.165 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán, tăng 22,57% so với cùng kỳ năm 2016.

Trên cơ sở số thu trong tháng 4 và tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu 4 tháng đầu năm 2017 đạt 92.030 tỷ đồng, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2016 (79.502 tỷ đồng).

Tính từ ngày 16/3/2017 đến 15/4/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng cộng 1.034 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 58 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt gần 18 tỷ 646 triệu đồng, khởi tố 02 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 04 vụ

Danh Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh