Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 năm 2016

0
565

Số liệu của Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 9/2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 30,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước.container-2015-07-01 13-59-52.858

Theo đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 15 tỷ USD, giảm 6,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 15,1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước.

Với kết quả trên thì trong 9 tháng năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 253,65 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó ước tính tổng trị giá xuất khẩu đạt 128,21 tỷ USD, tăng 6,7%; tổng trị giá nhập khẩu đạt 125,44 tỷ USD, tăng 1,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2016 ước tính thâm hụt 100 triệu USD, bằng 0,7% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, trong 9 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,77 tỷ USD.

Năm 2016, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 270.000 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thuế XNK + TT ĐB + BVMT:  91.000 tỷ đồng.

+ Thuế Giá trị gia tăng                : 179.000 tỷ đồng.

Số thu từ 1/9 đến hết ngày 29/9/2016 đạt 18.358 tỷ đồng, giảm 6,5% so với tháng 8/2016. Lũy kế số thu NSNN từ 01/01 – 29/9/2016 đạt 192.604 tỷ đồng, bằng 71,3% dự toán năm 2016, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở thu tháng 8/2016, số thu những ngày đầu tháng 9 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 9/2016 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu 9 tháng năm 2016 đạt 193.300 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính từ ngày 16/08/2016 đến 15/09/2016, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng cộng 1.167 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 25 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 17,26 tỷ đồng, đã khởi tố 02 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 06 vụ

Danh Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh