Tổ chức Hải quan thế giới hoan nghênh Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại bắt đầu có hiệu lực

0
519

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) chúc mừng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/2/2017.

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)

Hiệp định này được ký kết nhằm thúc đẩy sự lưu thông, giải phóng  hàng hoá nhanh chóng, áp dụng cả đối với hàng hóa quá cảnh và đề ra các biện pháp hợp tác hiệu quả giữa Hải quan và các cơ quan Chính phủ khác, đồng thời có các điều khoản về sự hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực trong lĩnh vực này.

Nhân cơ hội này, WCO nhấn mạnh rằng tổ chức này sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp cải tiến trong chuỗi cung ứng toàn cầu để đạt được mức độ an toàn, an ninh và liêm chính ở mức cao nhất nhằm nâng cao thuận lợi hoá thương mại cho các bên tham gia. Điều đó sẽ ảnh hưởng tích cực tới mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý biên giới và khu vực kinh tế tư nhân.

Hiệp định Tạo Thuận lợi thương mại (TFA) bắt đầu có hiệu lực là một bước tiến quan trọng đối với nền thương mại thế giới và cộng đồng Hải quan. Đây là kết quả của sự kiện đã được 112 thành viên của WTO phê chuẩn,  vượt ngưỡng cần phải có để Hiệp định đi vào hiệu lực, tức là hơn hai phần ba trong số 164 thành viên của WTO đã phê chuẩn.

Giờ đây vấn đề trọng tâm sẽ chuyển từ quá trình phê chuẩn Hiệp định sang quá trình thực hiện hiệu quả. TFA với những điều khoản “đối xử đặc biệt và khác biệt” (S&D)  cho phép những nước đang phát triển điều chỉnh phạm vi và thời gian thực hiện phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ.

Tổng thư ký WCO, Tiến sĩ Kunio Mikuriya cho biết: “WCO đã và sẽ tiếp tục cam kết mạnh mẽ để thúc đầy việc triển khai thành công TFA một cách thiết thực. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách hỗ trợ hải quan các nước thành viên cần sự giúp đỡ để thực hiện những biện pháp thuận lợi hoá của Hiệp định. Những biện pháp này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.”

Trong nỗ lực giúp đỡ các thành viên của WCO thực hiện TFA và đảm bảo rằng họ sẽ được hưởng lợi từ việc tạo thuận lợi thương mại mà Hiệp định hướng tới, WCO đã triển khai chương trình Mercator – một chương trình hỗ trợ các nước thực hiện tất cả những công cụ và chuẩn mực về tạo thuận lợi, ví dụ như Công ước Kyoto sửa đổi về đơn giản hoá và hài hoà thủ tục Hải quan.

Sau khi TFA kết thúc đàm phán tại Bali, Indonesia vào năm 2013, WCO thành lập Nhóm làm việc về Hiệp định thuận lợi hoá thương mại (TFAWG) như một diễn đàn để thảo luận về việc thực hiện Hiệp định này một cách phù hợp, chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia và nâng cao năng lực của các thành viên trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.

TFAWG sẽ nhóm họp vào hai ngày 06 và 07/3/2017 trong thời điểm được đánh giá là hoàn toàn thích hợp – ngay sau khi Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực. Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu tham dự TFAWG và Uỷ ban Xây dựng năng lực của WCO sẽ thảo luận trong một phiên họp chung về việc hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện TFA.

Tất cả các thành viên của TFAWG, bao gồm các tổ chức Hải quan, các cơ quan biên giới khác cùng các quan sát viên, đại diện khu vực kinh tế tư nhân và các bên liên quan được mời tham dự cuộc họp này. Đây là cơ hội để thảo luận về giai đoạn mới trong việc tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu./.

nguồn : Hải Quan Việt Nam