Tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới phải kiểm dịch y tế

0
568

Đó là ý kiến của Bộ Y tế tại công văn trao đổi với Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển tóc người qua biên giới không vì mục đích y tế.

toc-gia-2016-10-30 14-03-36.922

Bộ Y tế cho biết, theo quy định về kiểm dịch y tế biên giới, tại Điều 35 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định số 103/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, theo đó tóc là một bộ phận của mô người nên thuộc đối tượng phải kiểm dịch y tế và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế khi vận chuyển qua biên giới.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, tóc người là loại hàng hóa có yếu tố nguy cơ lây nhiễm thấp và thực tế trong thời gian qua, Bộ Y tế chưa ghi nhận báo cáo nào về sự lây nhiễm bệnh hoặc sự kiện y tế công cộng có liên quan đến việc vận chuyển tóc người tại Việt Nam.

Như vậy, theo Bộ Y tế thì việc có thêm văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với tóc người khi vận chuyển qua biên giới sẽ làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết, mất thời gian, công sức đối với các doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển tóc người qua biên giới và không có ý nghĩa nhiều trong phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời vẫn bảo đảm việc ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm, xâm nhập qua biên giới, Bộ Y tế hướng dẫn, không cần phải có văn bản đồng ý của Bộ Y tế đối với tóc người vận chuyển qua biên giới không vì mục đích y tế trước khi làm các thủ tục thông quan theo quy định.

Đồng thời, thực hiện việc kiểm dịch y tế tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới theo quy định.

Việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tóc người đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác,…được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự phải tuân thủ theo quy định tại Chương 67, nhóm 6703, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp, chỉ đạo các đơn vị thống nhất thực hiện nội dung nêu trên.

Hà Danh – Hải Quan Hồ Chí Minh