Tổng cục Hải quan giao ban trực tuyến công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016

0
511

Ngày 11/10/2016, tại trụ sở cơ quan Tổng cục, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016 dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn.

tct

Trong buổi sáng, hội nghị tập trung vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện công tác quý III và triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016.

Theo đó trong 9 tháng, ngành Hải quan đã hoàn thành đúng tiến độ công tác xây dựng đề án, văn bản: 6 đề án trình Chính phủ (gồm: 3 Nghị định; 2 Quyết định; 1 Kế hoạch); 5 đề án trình Bộ (2 Thông tư; 3 Quyết định), 25 đề án trình Tổng cục; đang thực hiện: 1 Nghị định trình Chính phủ, 2 Thông tư trình Bộ, 1 đề án trình Tổng cục.

Số thu NSNN tháng 9/2016 đạt 19.348 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2016 đạt 193.594 tỷ đồng bằng 71,7% dự toán, tăng 6.241 tỷ đồng (3,3%) so với cùng kỳ năm 2015 (187.353 tỷ đồng). Có được kết quả trên do ngành Hải quan đã áp dụng đồng bộ và quyết liệt các giải pháp như tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp, tích cực chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác tham vấn giá theo danh mục rủi ro về trị giá sửa đổi bổ sung…

Trong công tác chống buôn lậu, với tinh thần quyết tâm “Tích cực,chủ động trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả“, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra góp phần thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan, giữ gìn an ninh kinh tế. Cụ thể: trong 9 tháng năm 2016, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 11.972 vụ việc vi phạm, giảm 18,3% so với cùng kỳ 2015; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 348 tỷ 324 triệu đồng, tăng 135,8% so với cùng kỳ 2015; Thu nộp NSNN 108 tỷ 776 triệu đồng; Đã khởi tố 30 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 48 vụ.

Nhận định nhiệm vụ thu trong những tháng cuối năm 2016, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đã quán triệt trước Hội nghị những công tác sẽ triển khai để tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2016. Đó là các giải pháp: tạo thuận lợi cho hoạt động XNK là nhiệm vụ đầu tiên các đơn vị phải triển khai. Song song với đó, trong công tác giám sát, quản lý hải quan, tập trung quản lý khai báo trị giá hải quan, yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn khai báo để tổ chức tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan để xác định lại trị giá, thu đủ thuế.

Cùng với đó, thực hiện kiểm tra công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế tại các Chi cục Hải quan có lưu lượng hàng hóa XNK lớn. Thường xuyên rà soát, cập nhật, xác định chính xác số tiền nợ thuế mới phát sinh, làm rõ tình hình nợ thuế cũng như thực hiện các giải pháp thu hồi. Tập trung kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm, đấu tranh chống thất thu qua số lượng, trị giá, mã số, C/O.

hnHội nghị giao ban trực tuyến về công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016 của ngành Hải quan.

Chương trình buổi chiều, Hội nghị sẽ quán triệt Quy chế làm việc mới; quy chế trực ban của Tổng cục Hải quan. Cùng với đó, Hội nghị cũng quán triệt quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện kiểm tra, giám sát thủ tục hải quan các cấp và định hướng công tác quản lý rủi ro, công nghệ thông tin trong thời gian tới.

nguồn: www.customs.gov.vn