Tổng cục Hải quan hợp tác với Ngân hàng Thế giới triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại

0
545

Ngày 12/01/2016, lễ ký kết tuyên bố hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm hỗ trợ triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã được tổ chức tại Hà Nội.

 

Qcanh
Quang cảnh buổi lễ ký kết tuyên bố hợp tác.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Sandeep Mahajan, Chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Việt Nam; ông Chris Lewis-Jones, Tập đoàn PM Group, Tư vấn của WB, đại diện lãnh đạo một số Bộ ngành và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thông qua việc ký kết, WB cam kết hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định TF thông qua các hoạt động như: Xây dựng Cổng thông tin Thương mại quốc gia; đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai các cam kết của Hiệp định của các Bộ ngành liên quan.

 Ông Nguyễn Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Hải quan và ông Sandeep Mahajan - Chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác
Ông Nguyễn Toàn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Hải quan và ông Sandeep Mahajan – Chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác

Cổng thông tin thương mại quốc gia (VTIP) được thiết kế dành cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp dịch vụ logistics, và các cơ quan Chính phủ liên quan. VTIP sẽ tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng các quy định pháp luật, quy trình chuẩn hóa, và các thông tin liên quan tới thuế quan. Từ đó, giảm nguy cơ hiểu sai và nhầm lẫn liên quan tới các giao dịch xuất – nhập khẩu dẫn đến gây chậm trễ đối với hoạt động logistics tại các cửa khẩu.

Với sự ra đời của VTIP, trong khoảng 8 tháng sau khi ký kết tuyên bố hợp tác, các doanh nghiệp và các bên có liên quan sẽ tìm được những thông tin cần thiết, hữu ích, giúp hoạt động thương mại được thuận lợi hơn.

WB cũng cam kết hỗ trợ thành lập Ủy ban quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại. Liên quan đến vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hồi tháng 5/2015, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan không thành lập thêm Ủy ban mới mà trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN sẽ kiêm luôn vai trò của Ủy ban tạo thuận lợi thương mại. Hiện tại TCHQ đã dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các Bộ ngành có liên quan.

nguồn : Hải Quan Việt Nam