Tổng cục Hải quan tích cực phối hợp Bộ, ngành nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành

0
542

Tổng cục Hải quan là cơ quan đầu mối triển khai Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành. Qua 1 năm triển khai Quyết định cho thấy, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực phối hợp với Bộ, ngành cũng như triển khai trong bội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả công tác KTCN.

Cụ thể, trong năm vừa qua, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã chủ động chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ, ngành để đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác KTCN đối với hàng hóa XNK.

Lãnh đạo TCHQ đã trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Bộ quản lý chuyên ngành để kiến nghị Lãnh đạo các Bộ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định 2026/QĐ-TTg và trong NQ 19-2016/NQ-CP.

Trong năm, TCHQ đã tổ chức 3 đợt làm việc tập trung với sự tham gia của 30-40 cán bộ hải quan và đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc bộ QLCN thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý chuyên ngành, KTCN để xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách.

Trên cơ sở các cuộc rà soát, Bộ Tài chính đều có công văn kiến nghị Bộ quản lý chuyên ngành sửa đổi, bổ sung các nhóm văn bản liên quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chủ động phối hợp với một số đơn vị chức năng chuyên môn thuộc các Bộ quản lý chuyên ngành trao đổi những vấn đề cụ thể để giải đáp, xử lý những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động KTCN.

Cùng phối hợp tổ chức một số đợt khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp XNK, một số đơn vị KTCN, chi cục Hải quan cửa khẩu; lắng nghe ý kiến phản ánh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Năm 2016, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG); các Bộ quản lý chuyên ngành tổ chức 3 hội thảo và 02 đợt khảo sát tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp, Công thương, KHCN, Y Tế, Giao thông vận tải và một số đơn vị kinh doanh kho cảng, tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung (KTCNTT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại 8 địa bàn hải quan nới có lưu lượng hàng hóa XNK lớn.

Sau 9 tháng triển khai đã có tổng số tờ khai 115.954 tờ khai/697.782 tờ khai phải kiểm tra chuyên ngành đăng ký làm thủ tục qua các địa điểm KTCNTT (tỷ lệ: 16,62%).

Theo cơ quan KTCN và các đơn vị hải quan cung cấp thì thời gian kiểm tra chuyên ngành bao gồm: Thời gian phân tích, xét nghiệm + thời gian làm các thủ tục hành chính (tiếp nhận hồ sơ, lấy mẫu, ra kết quả …).

Trong đó, thời gian phân tích, xét nghiệm không đổi (theo quy trình chuẩn), còn lại thời gian làm các thủ tục hành chính đã được cơ quan KTCN rút ngắn đáng kể: từ 02 giờ đến 4 ngày đối với từng cơ quan kiểm tra, so với thời gian trước khi có địa điểm KTCNTT.

Tổng cục Hải quan cũng đã xây dựng cổng thông tin về kiểm tra chuyên ngành trong Cổng Thông tin một cửa quốc gia và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong hoạt động KTCN.

Tính đến tháng 11/2016 đã có 10 trên tổng số 14 Bộ, ngành kết nối. Số lượng thủ tục hành chính đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia (chưa kể Bộ Tài chính) là 36 thủ tục.

Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tính đến 25/11/2016 là khoảng 213.000 bộ hồ sơ với sự tham gia của hơn 8.350 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực này.

 

 

Một mảng hoạt động khác thuộc nội bộ cơ quan hải quan cũng được triển khai tích cực thời gian qua là công tác kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Cục Kiểm định hàng hóa XNK thuộc Tổng cục Hải quan.

Hiện đã thí điểm tiếp nhận một số mặt hàng Cục Kiểm định hàng hóa XNK đủ năng lực triển khai như phân bón, đồ chơi bằng nhựa.
Trang bị phòng kiểm định di động (xe mobile lab) để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành tại các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai).

Bên cạnh đó, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, số lượng cán bộ kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyên sâu cho Cục Kiểm định và các Chi cục Kiểm định hiện có.

Phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các khu vực có lưu lượng XNK hàng hóa nhiều phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ kiến nghị Bộ Tài chính xúc tiến thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Công tác liên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.