Tổng cục Hải quan triển khai chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

0
484

Từ ngày 01/03/2017, Tổng cục Hải quan vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ  http://pus.customs.gov.vn.
Tổng cục Hải quan triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính hiện đang được thực hiện bằng phương thức thủ công và sẽ chạy song song với Hệ thống VNACCS/VCIS.

Theo đó, Tổng cục Hải quan triển khai 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan, cho phép đối tượng thực hiện thủ tục là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả xử lý từ tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc.

Đối với mỗi thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan đều đăng tải hướng dẫn, trình tự thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước đó, trong thời gian vận hành thử nghiệm Hệ thống từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02/2017, các đơn vị hải quan thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính. Qua 2 tháng thử nghiệm, hệ thống tiếp nhận hơn 900 hồ sơ, vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo cho triển khai chính thức.

Về tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng tài khoản VNACCS/VCIS để đăng nhập vào hệ thống.

Trường hợp không có tài khoản trên VNACCS/VCIS thì đăng ký tài khoản mới trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.