TP.HCM: Thu ngân sách quý I tăng gần 19%

0
475

Do có nhiều yếu tố tác động tích cực, trong 3 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách của TP.HCM tăng trưởng gần 19% so với với cùng kì, đạt 86.606 tỷ đồng.

Theo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội TPHCM quí 1/2017, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố quí 1 đạt 7,46%, đầu tư toàn xã hội tăng 7,8%, lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao đến gần 62%, vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố tăng gần 57% và huy động vốn qua ngân hàng tăng 11,1%, dư nợ cho vay tăng gần 20%…

Thu ngân sáchKinh tế TP.HCM qua ba tháng đầu năm tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái thông qua các yếu tố tác động tích cực như: tổng vốn đầu tư xã hội, lượng doanh nghiệp thành lập mới, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, huy động vốn qua ngân hàng đều tăng.

Lượng doanh nghiệp mới tăng, đầu tư khả quan kéo theo nguồn thu ngân sách của thành phố quí 1 tăng gần 19% so với cùng kỳ, với tổng thu ngân sách khoảng 86.606 tỉ đồng, đạt gần 25% dự toán năm 2017. Trong đó, các khoảng thu chính như thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nội địa 58.098 tỷ đồng, đạt 25,65% dự toán, tăng 19,75% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 4.007 tỷ đồng, đạt 32,32% dự toán, tăng 13,68% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 24.500 tỷ đồng, đạt 22,48% dự toán, tăng 16,63% so cùng kỳ.

T.H