Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 41 thủ tục hành chính tại chi cục HQ KCX Linh Trung

0
585

dịch vụ công trực tuyến– Căn cứ Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

– Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/05/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016;

– Căn cứ vào nội dung của Thông báo số 58/TB-HQHCM ngày 20/02/2017 về Kết luận của Lãnh đạo Cục trong cuộc họp Tổ triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Chi cục Hải quan Khu Chế xuất Linh Trung đã bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 01/3/2017.

Xác định việc triển khai thủ tục qua mạng là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vục hải quan, Chi cục đã chủ động nghiên cứu triển khai đến từng cán bộ công chức. Song song đó, Chi cục Hải quan KCX Linh Trung tổ chức phổ biến hướng dẫn cho Doanh nghiệp để triển khai thực hiện.

Thời gian đầu triển khai thực hiện tại Đơn vị thì số lượng Doanh Nghiệp tham gia rất ít và cho là chậm hơn việc thực hiện theo hình thức thủ công do các Doanh nghiệp chưa hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến. Vì thế, ngày 11/3/2017,  Đơn vị đã mở lớp tập huấn về dịch vụ công trực tuyến đối với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tham gia nhằm để tuyên truyền và hướng dẫn rõ về dịch vụ công trực tuyến. Có 37 Doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, Sau buổi tập huấn thì đa số các Doanh nghiệp đã hiểu rõ và nắm được về dịch vụ công trực tuyến. Do đó, đến nay việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Đơn vị đều được thuận lợi và nhanh chóng.

Qua hơn một tháng triển khai thực hiện, đa số các Doanh nghiệp đều thực hiện khai báo báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Do đây là hình thức khai báo mới nên cũng có một số Doanh nghiệp chưa phân biệt được giữa khai báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và việc thực hiện thủ công như mang hồ sơ đến cơ quan hải quan, nhưng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cán bộ công chức tại các Đội Nghiệp vụ thì các Doanh nghiệp đều tham gia thực hiện tốt.

Đơn vị vẫn tiếp tục vận động Doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến thay thì mang hồ sơ đến cơ quan hải quan để làm thủ tục, đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% trên 41 thủ tục đều thực hiện điện tử cho tất cả các Doanh nghiệp trên địa bàn.

Nguyễn Văn Phước — Hải Quan Hồ Chí Minh