Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu

0
547

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậuTheo đó, Tổng cục Hảí quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, nhất là các mặt hàng đã được Bộ Công thương đưa vào diện áp dụng các biện pháp tự vệ (thuế tự vệ) và các mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 cùa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các mặt hàng được các Bộ quản lý chuyên ngành đưa vào diện quản lý bằng Giấy phép nhập khẩu hoặc phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảnh gà cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giớĩ, các tuyến đường bộ, đường sắt liên vận, đường hàng không, đường biển… sau đó tìm cách thẩm lậu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, ma túy… nhằm phát hiện, bắt gỉữ và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định để các doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Ngoài ra, các đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường… chia sẻ thông tin, nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể thiếu tinh thần ừách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu diễn ra trên tuyến, địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về tác hại cùa việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, không tham gia, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.

Duy Hà – Hải Quan Hồ Chí Minh