Triển khai thủ tục hải quan tại Cảng cạn Km 3+4 Móng Cái

0
1112

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, theo đó đồng ý kiến nghị của đơn vị để triển khai thủ tục hải quan tại Cảng cạn (ICD) KM 3+4 tại Móng Cái (gọi tắt là Cảng cạn).

Cụ thể, Đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thực hiện việc tiếp nhận, đăng ký tờ khai, kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng cạn đối với loại hình xuất khẩu, tái xuất, nhập khẩu.

Riêng việc tạm nhập để tái xuất, thực hiện sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh bố trí trang thiết bị, nhân lực, phối hợp với các cơ quan chức năng gồm: Biên phòng, Kiểm dịch động vật, thực vật, Ban quản lý cửa khẩu để đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đúng quy định. Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước đó, ngày 30/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định công bố mở Cảng cạn Km3+4.

Ngày 28/4/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XK, NK hàng hóa trong nội địa KM3+4, thành phố Móng Cái.

Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh này đã ban hành quyết định mở điểm xuất hàng Km3+4 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

nguồn : Hải Quan Việt Nam