Từ 1-1-2017: Bãi bỏ 15 văn bản liên quan đến phí lệ phí

0
519

UBND TP.HCM vừa ban hành đã quyết định bãi bỏ 15 văn bản có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí.

15 văn bản bao gồm:  Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12-2-2007 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn TP.HCM; Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 23-7-2007 về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất;

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18-7-2008 về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND ngày 22-12-2009 về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn TP.HCM;

Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND ngày 21-12-2010 về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn TP.HCM; Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND ngày 24-12-2010 về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 7 chỗ ngồi lưu thông qua Bến phà Thủ Thiêm;

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30-7-2012 về ban hành mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30-7-2012 về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn TP.HCM;

Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21-9-2012 về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn TP.HCM;

Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30-7-2012 của UBND TP.HCM về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn TP.HCM;

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 5-8-2013 về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn TP.HCM;

Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 26-7-2013 về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn TP.HCM;  Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 30-9-2013 về ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn TP.HCM;

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 9-5-2014 về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHCM theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-2-2012 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính;

Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 10-12-2013 về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn TP.HCM

Tất cả các văn bản trên sẽ không còn hiệu lực từ ngày 1-1-2017./.

T.H