Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát hàng hóa đường biển, đường không

0
549

phan-mem-hanel-hai-quan-cntt0_VTBKNgày 17/01/2017, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (CNTT&TKHQ) đã tổ chức hội thảo ứng dụng CNTT hỗ trợ quản lý, giám sát hàng hóa đường biển, đường không. 

Hội thảo diễn ra trong 02 ngày nhằm trao đổi, thống nhất yêu cầu chức năng hệ thống cần đáp ứng để chuẩn bị cho việc xây dựng hệ thống CNTT.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có lãnh đạo CNTT&TKHQ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị: Giám sát quản lý, Quản lý rủi ro, Cục Điều tra chống buôn lậu và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng  Nai, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo đại diện Cục CNTT&TKHQ đã giới thiệu các nội dung về bài toán quản lý, giám sát đường biển, đường không, mô hình kết nối, chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan. Sau đó, lấy ý kiến của đại diện đơn vị tham gia hội nghị về các nội dung được trình bày tại hội thảo liên quan đến quy trình nghiệp vụ, yêu cầu kỹ thuật, chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin.

Để có căn cứ và cơ sở thực hiện, ngay sau hội thảo Cục CNTT&TKHQ cũng có văn bản đề nghị các đơn vị tham gia hội thảo tiếp tục có ý kiến bằng văn bản về các nội dung đã trình bày tại hội thảo. Đồng thời lấy ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và các đối tượng có liên quan trên địa bàn đơn vị quản lý về các tài liệu kỹ thuật và chuẩn dữ liệu trên. Đặc biệt là tìm hiểu khả năng đáp ứng của doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai phần mềm để kết nối với cơ quan hải quan theo đúng tiến độ.

nguồn : Hải Quan Việt Nam