Ưu tiên cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo NSW?

0
520

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) thì thủ tục “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật XK/tái XK” cần được ưu tiên triển khai theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) trong giai đoạn 2017-2018.

Ưu tiên cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo NSW?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện việc khảo sát triển khai mở rộng Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW), theo chỉ  đạo của Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2016-2018, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) có hai thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy phép NK thuốc bảo vệ thực vật và Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật NK.

Tuy nhiên, sau khi rà soát và căn cứ tình hình thực tế đang triển khai tại đơn vị, mới đây, Cục Bảo vệ thực vật đã kiến nghị Văn phòng Thường trực cải cách hành chính Bộ NN&PTNT chưa thực hiện theo NSW thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật NK” trong giai đoạn 2016-2018 như kế hoạch.

Lý do là bởi: Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ NN&PTNT đang được dự thảo sửa đổi và dự kiến tháng 12/2017 sẽ hoàn thành các thủ tục ký ban hành. Dự thảo sửa đổi sẽ thay đổi một số nôi dung liên quan đến thủ tục hành chính kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật NK. Cục Bảo vệ thực vật kiến nghị từ năm 2018 mới thực hiện thủ tục này theo NSW.

Ngoài ra, Cục Bảo vệ thực vật cũng kiến nghị ưu tiên đưa thủ tục “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật XK/tái XK” vào triển khai theo NSW trong giai đoạn 2017-2018. Về lý do, đó là bởi, với thủ tục này, hiện nay quy trình đã được thống nhất. Tập đoàn Viettel đã hoàn thiện xây dựng phần mềm. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) cũng có kế hoạch đưa thủ tục này vào kết nối Cơ chế một cửa Asean trong tháng 8/2017.

Thanh Nguyễn | Báo Hải Quan