Về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu từ các cảng Cái Mép về cảng Cát Lái.

0
714

7b487_cat_lai_2.jpg7b487_cat_lai_2_acdm

Kính gửi:

– Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý vê hải quan);

– Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;

– Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

– Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1;

– Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Quý các cơ quan trong suốt thời gian qua.

Ngày 18/7/2016, Tổng cục Hải quan có văn bản 6743/TCHQ-GSQL về việc giải quyết ùn tắc tại cảng Tân cảng Cát lái; sau đó, ngày 29/7/2016, Cục Hải quan TP. HCM có văn bản 2063/HQHCM-GSQL hướng dẫn các Chi cục thực hiện văn bản 6743 của Tổng cục; Về cơ bản, 02 văn bản này đã hỗ trợ rất tốt cho TCSG giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa trước mắt tại cảng Cát Lái;

Tuy nhiên, để tiếp tục giải quyết triệt để việc ùn ứ kéo dài tại cảng Cát Lái; giảm bớt lưu lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nơi chuyển về cảng Cát Lái để giao hàng; cũng như tạo thói quen để khách hàng nhập khẩu lấy hàng trực tiếp tại các cảng Khu vực Cái Mép; TCSG kính đề nghị Tổng cục Hải quan chấp thuận về mặt chủ trương và hướng dẫn về mặt thủ tục với các Cục, Chi cục Hải quan liên quan cho phép TCSG thực hiện như sau:

Đối với những lô hàng nhập khẩu có cảng đích trên vận đơn và manifest là cảng Tân cảng Cát lái nhưng tàu cập tại 02 cảng Cái Mép của TCSG (là cảng TCIT và cảng TCTT); hàng hóa chưa chuyển về cảng Tân cảng Cát Lái; nếu khách hàng đồng ý, được phép:

1. Được làm thủ tục thông quan và nhận hàng trực tiếp tại 02 cảng TCIT và TCTT mà không cần điều chỉnh tên cảng đích ghi trên vận đơn và manifest trong bộ hồ sơ hải quan.

2. Đối với trường hợp khách hàng mở tờ khai tại các Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu của các tỉnh và TP. HCM (Đầu tư và Gia công): được nhận hàng tại cảng TCIT và TCTT (mà không cần điều chỉnh tên cảng đích ghi trên vận đơn và manifest trong bộ hồ sơ hải quan); việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện.

3. Thời gian thực hiện: Từ 10/8/2016 đến hết 31/3/2017 (phục vụ sản xuất cao điểm cuối năm và Tết âm lịch 2017).

Rất mong tiếp tục nhận được sự chấp thuận của Quý Tổng cục và các Cục, Chi cục Hải quan.

Trân trọng./.

nguồn : hochiminhcity.gov.vn