Vụ Hợp tác quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2017

0
791

hop-tac-quoc-te

Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã nỗ lực để thực hiện các đề án được giao chủ trì theo kế hoạch và các đề án xuất phát từ yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam và xác định các định hướng ưu tiên và kế hoạch hợp tác và hội nhập giai đoạn 2016-2020 nhằm đưa hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục gắn chặt với các chương trình trọng tâm trọng điểm của ngành Hải quan.

Trong công tác đàm phán, Vụ HTQT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ quản để kịp thời hoàn tất các nội dung liên quan đến các cam kết trong lĩnh vực hải quan.

Về hợp tác song phương, Vụ HTQT đã tham mưu kịp thời và đáp ứng được yêu cầu của Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị của Tổng cục và Hải quan địa phương trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế, đặc biệt là các hoạt động hợp tác tạo thuận lợi thương mại phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Với các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, đơn vị tiếp tục hợp tác cùng triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của dự án nâng cấp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Hải quan Việt Nam thông qua các khóa đào tạo ngắn và dài hạn tại Nhật.

Tích cực đàm phán Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về các Doanh nghiệp ưu tiên để có thể ký kết trong năm 2017 giữa hải quan Việt Nam và hải quan Hàn Quốc; thực hiện nhiều hoạt động trong các chương trình trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ chuyên gia trong các chương trình xây dựng năng lực…với hải quan Úc.

Ngoài ra, đơn vị cũng đang xây dựng và trình Chính phủ để chính thức trao đổi, đàm phán với phía Hoa Kỳ với mục tiêu ký kết Hiệp định nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11/2017.

Về hợp tác đa phương, Việt Nam tham gia có hiệu quả vào các quyết định thể chế của WCO được các đối tác ghi nhận; đã nắm được các nội dung về kinh nghiệm để chuẩn bị tổ chức năm APEC –Việt Nam 2017 về vấn đề hải quan.

Hoàn thành thủ tục ký Nghị định thư số 2 về chỉ định các cặp cửa khẩu tại biên giới.

Hoàn thiện bộ hồ sơ của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ quốc hội phê duyệt Nghị định thư số 7 về hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN của Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

Năm 2016, đơn vị cũng chuẩn bị nội dung và tham gia các phiên họp của Tiểu ban Thủ tục Hải quan (SCCP) tại Peru nhằm chuẩn bị nội dung cho APEC Việt Nam 2017.

Theo đó, đơn vị đã tham mưu cho Tổng cục Hải quan xây dựng các kịch bản nội dung và chương trình, kế hoạch hành động phục vụ cho Hội nghị APEC 2017- Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng và tham gia sửa đổi Hiệp định GMS CBTA.

Đơn vị đã tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng lộ trình cam kết nhóm B, C” để trình Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại” phê duyệt gửi WTO theo đúng cam kết quy định tại Phần II của Hiệp định tạo thuận lợi thương mại.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc để có thể nghiệm thu và đưa vào vận hành Cổng thông tin thương mại quốc gia do WB hỗ trợ (dự kiến tháng 3/2017).

Phối hợp xây dựng quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch làm việc cho Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại sau khi Ban chỉ đạo được thành lập theo quyết định số 1899/QĐ-TTg.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thành viên của hợp tác hải quan ASEM trong đó tập trung vào nội dung chia sẻ kinh nghiệm hiện về khung pháp lý về quản lý chất thải tại biên giới và Cơ chế một cửa quốc gia, chế độ doanh nghiệp ưu tiên để có thể xây dựng các cẩm nang tài liệu phục vụ công tác hải quan tại các thành viên, kinh nghiệm hiện đại hóa và phát triển khai hải quan của mỗi nước.

Bước sang năm 2017, đơn vị tiếp tục triển khai, điều phối việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 đảm bảo các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế thực chất và gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Tổ chức tốt các hội nghị và các sự kiện trong khuôn khổ APEC 2017 đặc biệt là 02 Hội nghị Tiểu ban thủ tục Hải quan SCCP1 và SCCP2 tại Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai đàm phán và thực hiện các thủ tục để có thể ký kết các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế như Hiệp định về hợp tác hải quan với Sri-lan-ka, Ka-zac-stan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Myanmar, Cam Pu Chia; đàm phán với Hoa Kỳ về hiệp định hợp tác Hải quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Triển khai thực hiện Hiệp định WTO về thuận lợi hóa thương mại; chuẩn bị các thủ tục trình Chính phủ về việc tham gia Công ước Istanbul; tham gia đàm phán về các nội dung liên quan đến Hải quan trong khuôn khổ RCEP, Việt Nam – Israels, EFTA,…

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật và theo dõi thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan và có liên quan đến hải quan.

Tập trung vào khai thác tốt và hiệu quả các nguồn hỗ trợ thường xuyên từ các tổ chức quốc tế, tăng cường hơn nữa việc tìm kiếm các đối tác mới để phục vụ tốt hơn cho công cuộc hiện đại hóa của ngành và thúc đẩy việc vận động và chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dự án VNACCS/VCIS.

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương theo thứ tự ưu tiên; Chú trọng các hoạt động hợp tác song phương về các vấn đề nghiệp vụ hải quan hiện đại, theo hướng tạo thuận lợi cho thương mại.

Xây dựng và triển khai các phương án tham gia cho các sự kiện trong năm APEC 2017; Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong khuôn khổ song phương và đa phương với WCO, ASEAN, APEC, ASEM, GMS,…và thực hiện các chương trình dự án khác.

nguồn : www.customs.gov.vn