V/v Công nhận DN bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT.

0
496

Kính gửi: Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

MST: 0312505165

hoanthue
.Ảnh minh họa

Cục Thuế TP. HCM nhận được phiếu chuyển hồ sơ ngày 27/4/2016 của phòng kiểm tra thuế số 2 và công văn bổ sung nộp ngày 24/5/2016 của Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam về việc công nhận doanh nghiệp là đơn vị bán hàng hoàn thuế đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Sau khi xem xét hồ sơ của Công ty, Cục Thuế TP. HCM có ý kiến như sau:

– Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

– Căn cứ Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài Chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh;

– Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục thuế về Ban hành quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng.

Cục Thuế TP. HCM công nhận Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại địa điểm như sau:

Tầng hầm 2, tầng hầm 1, Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3 SaiGon Center Số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng thí điểm theo quy định tại Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015, Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng thí điểm.

Cục Thuế TP. HCM thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

nguồn : hochiminhcity.gov.vn