V/v Đăng ký Chi nhánh bán hàng hoàn thuế GTGT.

0
541

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nam Hòa.

MST: 0302429934

277B Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP. HCM

tinh-thue-gia-tri-gia-tang-theo-phuong-phap-nao-co-loi-cho-doanh-nghiep-3

Cục Thuế TP. HCM nhận được văn thư không số ngày 12/7/2016 của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nam Hòa đề nghị đăng ký thêm chi nhánh công ty bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Sau khi xem xét hồ sơ của Công ty, Cục Thuế TP. HCM có ý kiến như sau :

– Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

– Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP. HCM công nhận Chi nhánh công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nam Hòa, MST: 0302429934-010, là chi nhánh bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh tại địa chỉ 98A-B-C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM.

Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký bán hàng hoàn thuế.

Cục Thuế TP. HCM thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

nguồn : hochiminhcity.gov.vn