Xây dựng đề án chống thất thu ngân sách

0
526
(hình ảnh minh họa)
(hình ảnh minh họa)

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM vừa giao Cục Thuế và Cục Hải quan TP.HCM xây dựng Đề án chống thất thu về thuế, kiểm soát các hoạt động chuyển nhượng, chuyển giá của các doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch liên kết sang nhượng.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với các đơn vị ngành Tài chính TP.HCM và các đơn vị có liên để bàn giải pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá.

Từ các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM còn yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM cần tiếp tục tập hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; sắp xếp và bố trí sử dụng hợp lý bộ máy nhân sự của ngành.

Đối với lĩnh vực thuế, UBND TP.HCM chỉ đạo Cục Thuế TP.HCM phối hợp với UBND các quận- huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác thu ngay từ đầu năm với quyết tâm thu ngân sách nhà nước năm 2017 hoàn thành vượt mức trên 5% chỉ tiêu pháp lệnh.

Bên cạnh đó, theo dõi tình hình phát triển kinh tế theo từng lĩnh vực, ngành nghề, kết quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và khả năng thu nộp ngân sách; tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các bộ phận, đảm bảo phương châm hành động của ngành thuế “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” đi vào thực chất; triển khai đồng bộ hoạt động giao dịch điện tử với người nộp thuế.

UBND TP. HCM cũng yêu cầu Cục Thuế động viên khuyến khích người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và đúng chính sách pháp luật thuế; tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể về thủ tục, báo cáo thuế, đăng ký lao động… nhằm giúp các hộ kinh doanh cá thể phát triển lên thành doanh nghiệp; Thay đổi mô hình thuế khoán đang áp dụng đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Ngay trong quý I/2017, Cục Thuế TP.HCM cần triển khai thay đổi mô hình khoán thuế hiện nay đối với các hộ kinh doanh, tiểu thương đang kinh doanh tại ba chợ đầu mối của thành phố.

nguồn : haiquan.hochiminhcity.gov.vn