Xây dựng quy chế phối hợp với DN triển khai Đề án giám sát hàng hóa

0
585

Để triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không theo Kế hoạch 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017, Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội xây dựng quy chế phối hợp quy định việc kết nối, trao đổi thông tin với DN kinh doanh liên quan trên địa bàn.

Xây dựng quy chế phối hợp với DN triển khai Đề án giám sát hàng hóa
Để án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không giúp theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa.

Quy chế phối hợp sẽ chỉ có hiệu lực thi hành đến ngày Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực.

Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Hà Nội là hai đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không sẽ có trách nhiệm xây dựng Quy chế phối hợp quy định việc kết nối, trao đổi thông tin với DN kinh doanh liên quan trên địa bàn để quản lý, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội xây dựng để hoàn thiện hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện nội dung quy chế.

Để án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không của Tổng cục Hải quan nhằm đơn giản hóa, hài hòa thủ tục hải quan với thủ tục của DN kinh doanh kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không và các bên liên quan thông qua việc cơ quan Hải quan áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tập trung để trao đổi, cập nhật thông tin với DN kinh doanh cảng, sân bay, kho bãi giúp theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa từ khi vào đến khi ra khỏi và vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan; rút ngắn thời gian và chi phí làm thủ tục của người khai hải quan; đồng thời tăng cường công tác quản lý của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, nâng cao tính tuân thủ của DN, ngăn ngừa gian lận thương mại, phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh quốc gia.

Đồng thời, việc triển khai đề án giúp nâng cao tính tự động hóa của hệ thống công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu và đánh giá rủi ro, giám sát và kiểm soát hải quan.

Theo kế hoạch, ngày 15/8/2017 sẽ triển khai Đề án tại Cục Hải quan Hải Phòng (đối với đường biển), tại Cục Hải quan Hà Nội sẽ triển khai vào tháng 10/2017 (đối với đường không).

Xây dựng quy chế phối hợp với DN triển khai Đề án giám sát hàng hóa
N.Linh | Báo Đầu Tư