Xóa hơn 2 tỷ đồng tiền nợ thuế cho 2 DN cổ phần tại Hải quan TP.HCM

0
472

Xóa hơn 2 tỷ đồng tiền nợ thuế cho 2 DN cổ phần tại Hải quan TP.HCM

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2415/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 và Quyết định 2417/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho Tổng công ty XNK dịch vụ đầu tư vận tải biển Khánh Hòa và Công ty Liên hiệp XNK Tây Ninh (Tanimexco) với tổng số tiền hơn 2,117 tỷ đồng.

 Xóa hơn 2 tỷ đồng tiền nợ thuế cho 2 DN cổ phần tại Hải quan TP.HCM

Cụ thể, Tổng công ty XNK dịch vụ đầu tư vận tải biển Khánh Hòa được xóa hơn 539,501 triệu đồng tiền nợ thuế NK và Công ty Liên hiệp XNK Tây Ninh (Tanimexco) được xóa hơn 1,577 tỷ đồng tiền thuế NK. Hai DN này đều nợ  thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4- Cục Hải quan TP.HCM.

Được biết, đây là khoản nợ thuế của 2 Công ty phát sinh trước ngày 1/7/2007, do khi thực hiện cổ phần, số tiền thuế còn nợ không đưa vào xác định giá trị DN, không bàn giao cho công ty cổ phần và chưa được giảm vốn nhà nước tạ thời điểm chuyển sang công ty cổ phần. Hiện 2 Công ty đã được cổ phẩn hóa và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1/7/2007, DN trên thuộc đối tượng và đủ điều kiện để xóa nợ thuế.

Xóa hơn 2 tỷ đồng tiền nợ thuế cho 2 DN cổ phần tại Hải quan TP.HCM

Hải Nam | Báo Hải Quan