Xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

0
545
thuốc lá ngoại nhậpThuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu nếu phát hiện là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Thủ tướng chỉ đạo đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu nếu phát hiện là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định hiện hành.

Đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng, thực hiện thí điểm theo hướng bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất.
Khi thực hiện tái xuất thuốc lá, không cho tái xuất bằng đường bộ và đến các nước có chung đường biên giới đất liền. Chỉ cho phép tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan kiểm soát chặt chẽ việc tái xuất, không để tình trạng thẩm lậu trở lại thị trường nội địa.
Thời hạn thí điểm là 1 năm, sau đó sẽ đánh giá từng năm để gia hạn việc thí điểm.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo phương án trên./.
nguồn : Hải Quan Việt Nam