Xử phạt nếu phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất của tổ chức vi phạm

0
488
Đó là quan điểm đề xuất của Cục Hải quan Quảng Nam được Tổng cục Hải quan nhất trí đối với vướng mắc về việc áp dụng khung hình phạt đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất.
Xử phạt nếu phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất của tổ chức vi phạm
CBCC Hải quan Quảng Nam hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, trong quá trình thực hiện kiểm tra nội bộ liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị trực thuộc Cục, Hải quan Quảng Nam phát sinh vướng mắc liên quan đến phương tiện vận tải không tái xuất, tái nhập đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Cũng theo Cục Hải quan Quảng Nam, qua kiểm tra hồ sơ do đối tượng vi phạm xuất trình, trên giấy phép liên vận cấp cho phương tiện được phép tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập là cấp cho tổ chức.

Trong khi đó, hợp đồng ký kết giữa cá nhân là người lái xe với tổ chức do lái xe xuất trình có điều khoản: “Lái xe có trách nhiệm chấp hành nghiêm pháp luật của hai nước Việt Nam- Lào. Đặc biệt khi phương tiên hoạt động tại Lào phải chất hành nghiêm thời hạn phương tiện lưu trú tại Lào theo đúng quy định tại Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 15/9/2010. Nếu lái xe vi phạm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của hai nước Việt Nam- Lào”.

Để xử lý vụ việc, Cục Hải quan Quảng Nam lúng túng bởi đối với trường hợp này thì xử phạt theo khung hình phạt là cá nhân hay tổ chức?

Cục Hải quan Quảng Nam đưa ra quan điểm nên xử phạt theo khung hình phạt đối với tổ chức bởi căn cứ trên giấy phép liên vận cấp cho tổ chức; điều kiện để phương tiện hoạt động do tổ chức quyết định như: thời gian, địa điểm, hành trình; hợp đồng giữa cá nhân là người lái xe với tổ chức chịu sự điều chính của Bộ luật Lao động và Bộ luật Dân sự mà không chịu sự điều chỉnh của Luật Hải quan cũng như Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Về vấn đề này, căn cứ quy định tại Điều 68, Điều 69 Luật Hải quan; Điều 74, Điều 75 Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Khoản 1, Điều 11, Thông tư 88/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; Điểm C, Khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 4, Điểm b, Khoản 3, Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan nhất trí với quan điểm đề xuất của Hải quan Quảng Nam về việc xử phạt đối với tổ chức trong trường hợp phương tiện vận tải không tái xuất, tái nhập đúng thời hạn quy định.

Đảo Lê | Báo Hải Quan