Xuất khẩu cá ngừ tăng mạnh

0
587

Theo thông tin từ VASEP, quý I/2017, XK cá ngừ của cả nước đạt 121 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016. XK cá ngừ tiếp tục phục hồi nhờ sự tăng trưởng XK sang các thị trường chính truyền thống như Mỹ và EU..

Xuất khẩu cá ngừ tăng mạnh

Ba tháng đầu năm 2017, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương của 3 tỉnh trọng điểm ước đạt 5.846 tấn. Hiện nay, giá cá ngừ đại dương được thu mua tại cảng dao động ở mức 93.000 – 110.000 đồng/kg. Tại Phú Yên sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 1500 tấn giảm 2,7% so với cùng kỳ 2016; Tại Bình Định đạt 3.446 tấn, tăng 75% so với cùng kỳ (1.970 tấn); tại Khánh Hòa sản lượng cá ngừ đại dương là 900 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ.

XK các mặt cá ngừ của Việt Nam sang các nước trên thế giới đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, XK cá ngừ chế biến đóng hộp tăng mạnh nhất 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các dòng sản phẩm cá ngừ XK của Việt Nam, thăn/philê cá ngừ đông lạnh mã HS0304 vẫn là sản phẩm XK chủ lực của Việt Nam, chiếm hơn 47% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam  trong quý I/2017, đạt 57 triệu USD, tăng 12,5%. Tiếp đến là cá ngừ đóng hộp chiếm 30,4%, đạt 37 triệu USD, tăng 53,2%.

XK cá ngừ của Việt Nam đạt 121 triệu USD, tăng 23% so với quý I/2016. Hiện các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 79 nước trên thế giới, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốp 8 thị trường XK cá ngừ chính của Việt Nam gồm Mỹ, EU, Israel, ASEAN, Nhật Bản, Canada, Trung Quốc và Mexico chiến 88% tổng giá trị XK cá ngừ trong 3 tháng đầu năm 2017. Trong đó, XK sang thị trường Israel tăng trưởng ấn tượng 172,9%. Với tốc độ tăng trưởng cao lên tới 3 con số, Israel đã vượt qua ASEAN và Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 3.

Trong quý này, XK cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính truyền thống như Mỹ, EU và Nhật Bản đã phục hồi. Còn XK sang ASEAN lại giảm.

Trong quý I/2017, Mỹ vẫn là thị trường XK cá ngừ số 1 của Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi sụt giảm trong tháng đầu năm, XK cá ngừ của Việt Nam sang đây đã tăng trở lại trong 2 tháng cuối quý. Tổng giá trị XK cá ngừ sang đây trong quý I/2017 chỉ  đạt hơn 44,575 triệu USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

XK các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thăn/philê cá ngừ đông lạnh vẫn là sản phẩm XK chủ lực của Việt Nam sang đây, chiếm 61% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang đây.

EU tiếp tục là thị trường NK cá ngừ lớn thứ 2 của Việt Nam. XK cá ngừ sang đây trong 3 tháng đầu năm đã phục hồi tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 27,6 triệu USD.

Trong quý này, Việt Nam vẫn chủ yếu XK cá ngừ đóng hộp và thăn/philê cá ngừ đông lạnh sang khối thị trường này, chiếm tỷ trọng lần lượt là 37% và 36,8%. XK cá ngừ tươi sống, đông lạnh và khô của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Và EU có xu hướng tăng NK cá ngừ đóng hộp của Việt Nam, giảm NK cá ngừ chế biến khác, trái với xu hướng năm ngoái. Cụ thể, XK cá ngừ tươi sống, đông lạnh và khô của Việt Nam tăng 16,4% và cá ngừ đóng hộp tăng 67,5%. XK cá ngừ chế biến khác giảm 68%.

Ba thị trường XK đơn lẻ lớn nhất trong khối EU đã có sự thay đổi. Đức, Italy và Hà Lan lần lượt là 3 thị trường NK lớn nhất trong khối EU, chiếm tỷ trọng 11,8% tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam. Trong đó, XK cá ngừ sang Đức và Hà Lan liên tục tăng trong 3 tháng đầu năm nay.

XK cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản trong quý I/2017 đã phục hồi. Giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản trong quý này đạt 4,9 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện XK các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản đều tăng. Trong đó, cá ngừ chế biến khác và thăn/philê cá ngừ đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị XK cá ngừ sang Nhật Bản, chiếm tỷ trọng lần lượt là 40,3% và 40,1%. Đáng chú ý trong quý này, XK cá ngừ tươi sống, đông lạnh và khô sang Nhật Bản tăng đột biến, tăng 101,5% so với cùng kỳ.

XK cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN trong 3 tháng đầu năm 2017 giảm. Giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang ASEAN chỉ đạt 8,5 triệu USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

XK các mặt hàng cá ngừ tươi sống, đông lạnh, khô và chế biến khác của Việt Nam sang ASEAN giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, XK cá ngừ đóng hộp và thăn/philê cá ngừ đông lạnh của Việt Nam sang đây tăng.

Dự báo, trong 3 tháng tới XK cá ngừ của Việt nam sẽ tiếp tục tăng 20% đạt 151 triệu USD./

T.H