Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới Việt Nam – Lào

0
589

Ngày 23/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, trong đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển chợ biên giới.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ trao đổi, khuyến khích phía Lào thành lập Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới cấp Trung ương và cấp địa phương, phối hợp với phía Việt Nam xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai Ban Chỉ đạo của hai nước.

Trong Quý III năm 2016, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân biên giới và cư dân biên giới.

Chính phủ cũng khuyến khích thành lập Hiệp hội thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Lào; tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội trong việc tiếp cận thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh và xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới Việt Nam – Lào.

Các hoạt động xúc tiến thương mại hàng hóa qua biên giới Việt Nam – Lào được tăng cường tổ chức, bao gồm: nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội chợ, triển lãm, quảng cáo, tư vấn, môi giới, đại lý và các dịch vụ khác nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường thông qua các cửa khẩu, lối mở biên giới Việt Nam – Lào.

Triển khai các chương trình khuyến khích thương nhân và cư dân biên giới đầu tư sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh biên giới của Lào, phù hợp với các ưu đãi của Hiệp định.

Lập danh sách thương nhân và cư dân biên giới đầu tư sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh biên giới tiếp giáp Lào để theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ. Thông báo đến các cơ quan quản lý tại cửa khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trên trong các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh và xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Thúc đẩy phát triển du lịch gắn kết với thương mại biên giới; đẩy mạnh hoạt động du lịch kết hợp với triển lãm thương mại, mua sắm qua biên giới; mở rộng các điểm, tuyến du lịch văn hóa qua biên giới, tuyến du lịch kết nối các tỉnh Việt Nam và Lào; khuyến khích xây dựng và phát triển các tuyến du lịch vào sâu trong nội địa của hai nước và kết nối với các nước trong khu vực.

Chợ biên giới cũng được phát triển thông qua các hoạt động như thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ biên giới Việt – Lào, thành lập hệ thống phân phối hàng Việt Nam đến các chợ và XK sang Lào thông qua chợ biên giới.

Bên cạnh đó, triển khai chia sẻ thông tin và đào tạo; tổ chức hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt – Lào luân phiên.

Về phía Bộ Tài chính, Chính phủ giao chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân biên giới, cư dân biên giới của hai nước.

nguồn: customs.gov.vn