Ai có thẩm quyền xét miễn xét miễn thuế quà biếu tặng?

0
605

Trước kiến nghị của Văn phòng đại diện Tổ chức Plan Intrernational tại Việt Nam về việc miễn thuế lô hàng quà tặng gửi từ tổ chức Plan tại Anh đến Việt Nam cho văn phòng đại diện tại Hà Nội để tặng trẻ em nghèo vùng cao, Tổng cục Hải quan cho biết, thẩm quyền xét miễn thuế là Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

quà biếu

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng có giá trị vượt quá định mức miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 4-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế thì: Quà biếu, quà tặng miễn thuế quy định tại Điều này là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b.1 Khoản 4 Điều 107, Điều 110 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: hàng hóa được phép NK làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hóa là quà biếu, quà tặng có giá trị vượt quá định mức miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Thẩm quyền xét miễn thuế là Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu.

Được biết, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30 triệu đồng được xét miễn thuế XK, thuế NK và không chịu thuế GTGT. Riêng hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện. vượt định mức 30 triệu đồng thì được xét miễn thuế NK, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT đối với toàn bộ trị giá lô hàng.

(Nguồn internet)