C/O là gì?

0
973

lienvanquocte3s

C/O là gì?

C/O ( viết tắt của Certificate of Origin )

Là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận xuất xứ của sản phẩm nước đó theo các quy tắc xuất xứ. C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi.

A – C/O không ưu đãi

Giấy Chứng nhận xuất xứ C/O Mẫu B

Loại C/O cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới trong các trường hợp sau:

+ Nước nhập khẩu không có chế độ ưu đãi GSP

+ Nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam hưởng

+ Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này nhưng hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra.

Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu hàng Dệt đi EU – C/O Mẫu T

Là loại C/O theo quy định của Hiệp định Dệt May giữa Việt Nam và EU.

Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu ICO

– Là loại C/O theo quy định của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) chỉ cấp cho mặt hàng cà phê. Loại Mẫu này luôn được cấp kèm với hoặc Mẫu A hoặc Mẫu B.

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu Venezuela

– Là loại C/O không ưu đãi cấp cho một số sản phẩm (tuân theo luật chống bán phá và bồi thường) xuất khẩu sang Venezuela.

– Danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng của luật chống phá giá và bồi thương.

– Xem tham khảo "Hướng dẫn điền bản C/O Venezuela"

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu Mexico

– Là loại C/O không ưu đãi chỉ cấp riêng cho mặt hàng dệt may, giầy dép của Việt Nam xuất khẩu sang Mexico.

– Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may và giầy dép không phải sử dụng loại Form M này nữa.

Và các loại form khác

Tuỳ theo quy định của nước nhập khẩu hoặc các hiệp định quốc tế.

B – C/O ưu đãi

Giấy Chứng nhận xuất xứ mẫu A

– Là loại C/O đặc trưng, được cấp theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của các nước có tên ở mặt sau Mẫu A. Có C/O này hàng hóa xuất khẩu sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi GSP của nước nhập khẩu.

– Chỉ được cấp khi hàng hóa được xuất khẩu sang một trong những nước được ghi ở mặt sau Mẫu A và nước này đã cho Việt Nam được hưởng ưu đãi từ GSP; và khi hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn xuất xứ do nước này quy định.

– VCCI không cấp Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D

– Là loại C/O theo Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có Hiệu lực Chung (CEPT)

– Chỉ cấp cho hàng hóa xuất khẩu từ một nước thành viên của ASEAN sang một nước thành viên ASEAN khác.

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E

Là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc

– Là loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp cho hàng hóa của Việt Nam được hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S

Là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Lào

– Là loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Thương mại uỷ quyền cấp cho hàng hóa Việt Nam để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 01 năm 2005 (gọi tắt là Hiệp định Việt – Lào)

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu AK

Là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc

– Là loại C/O hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

CÔNG TY LIÊN VẬN QUỐC TẾ 3S

– Đ/c: Tầng 3 , Tòa Nhà 236/26 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

– Tell: (84- 8) 3.514.1690 — (84- 8) 3.514.2563, Fax:(84- 8) 3.514.2737

Hotline: (84) 919771617 – 906866163 – Mr.KIM

– Email: steven.nguyen@lienvanquocte3s.com.vn -sales1@lienvanquocte3s.com.vn

-Skyper : lienvanquocte3s– Facebook: lienvanquocte3s– Website: lienvanquocte3s.com.vn

hotline