Đăng ký tờ khai hải quan điện tử

0
857

lienvanquocte3sĐăng ký tờ khai hải quan điện tử

Theo thiết kế của hệ thống VNACCS, việc đăng ký tờ khai tại Hệ thống VNACCS được chia thành 2 giai đoạn: Đăng ký trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và khai tờ khai.

– Đăng ký trước thông tin hàng hóa XK, NK (quy định tại Điều 9 Thông tư 22/2014/TT-BTC): trước khi thực hiện nghiệp vụ khai hải quan, người khai hải quan buộc phải đăng ký trước các thông tin dự kiến khai báo vào Hệ thống. Việc đăng ký trước này sẽ được Hệ thống hỗ trợ kiểm tra các chỉ tiêu thông tin khai báo có đầy đủ, phù hợp với các quy định hiện hành hay không, đồng thời hỗ trợ người khai hải quan tính thuế (trong trường hợp người khai hải quan không tự tính), giảm các sai sót không đáng có trong quá trình khai báo của người khai hải quan, giảm việc sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai trong quá trình làm thủ tục hải quan đồng thời làm tăng hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử.

Việc đăng ký trước chỉ mang tính hỗ trợ nhưng là nghiệp vụ bắt buộc phải thực hiện.

– Khai hải quan (quy định tại Điều 10 Thông tư 22):

Việc khai hải quan chỉ được thực hiện sau khi đã đăng ký trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thời điểm áp dụng chính sách được áp dụng tại thời điểm khai hải quan chính thức thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan.

Việc đăng ký trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và khai tờ khai là các nghiệp vụ bắt buộc đối với việc đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

CÔNG TY LIÊN VẬN QUỐC TẾ 3S

– Đ/c: Tầng 3 , Tòa Nhà 236/26 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

– Tell: (84- 8) 3.514.1690 — (84- 8) 3.514.2563, Fax:(84- 8) 3.514.2737

Hotline: (84) 919771617 – 906866163 – Mr.KIM

– Email: steven.nguyen@lienvanquocte3s.com.vn -sales1@lienvanquocte3s.com.vn

-Skyper : lienvanquocte3s– Facebook: lienvanquocte3s– Website: lienvanquocte3s.com.vn

hotline