Số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan: 19009299

0
1334

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 10653/TCHQ ngày 10-11-2016 gửi các Cục Hải quan địa phương về việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng.

Ngày 10-11-2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan. Quy chế này sẽ được thực hiện từ ngày 15-11-2016.Để việc triển khai Quy chế có hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tổng đài Tổng cục Hải quan – 19009299 tại các vị trí dễ thấy của các đơn vị và các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục, đồng thời làm thủ tục hủy các số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và các đơn vị trực thuộc đã thiết lập trước đây.

Các đơn vị này liên hệ với chi nhánh của Tổng công ty viễn thông Viettel nơi gần nhất để làm thủ tục hòa mạng các số điện thoại đường dây nóng nhánh được giao cho các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, đồng thời trang bị điện thoại di động theo quy định để tiếp nhận và xử lý tin báo.

L.T  – Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh