Quản lý ATTP hàng XNK tại chỗ

0
684

Quản lý ATTP hàng XNK tại chỗNgày 28/4/2017, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) ban hành Công văn số 677/QLCL-CL1 về quản lý ATTP lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ.

Sau khi nhận được văn bản của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản đề nghị hướng dẫn việc đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ, NAFIQAD đã có công văn số 626/QLCL-CL1 ngày 21/4/2017 báo cáo, đề xuất Thứ trưởng Vũ Văn Tám các phương án xử lý các trường hợp này trong khi chưa có văn bản pháp lý quy định cụ thể về việc kiểm tra các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ngày 25/4/2017, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã có bút phê đồng ý với phương án do Cục đề xuất, cụ thể: đối với các trường hợp lô hàng thủy sản xuất, nhập khẩu tại chỗ, lô hàng chỉ cần được sản xuất tại cơ sở đã được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, cơ quan Thú y thực hiện việc kiểm tra nhập khẩu (bao gồm lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần) mà không yêu cầu lô hàng phải kèm theo chứng thư.

NAFIQAD thông báo để Cục Thú y biết, thực hiện kiểm tra các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu tại chỗ và sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra, kiểm dịch đối với lô hàng thủy sản xuất, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

nguồn : Hải Quan Hồ Chí Minh