DN chế xuất được bán tài sản thanh lý vào thị trường nội địa

0
619

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP. HCM đối với thủ tục thanh lý máy móc, thiết bị hết thời hạn khấu hao của các doanh nghiệp chế xuất, theo Tổng cục Hải quan, DN chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của DN và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại.

khuchexuatKhu chế xuất Linh Trung, Tp.HCM. Ảnh minh họa

Theo Cục Hải quan TP. HCM, hiện nay nhiều DN chế xuất trên địa bàn phản ánh, khi thanh lý máy móc, thiết bị hết thời hạn khấu hao đã phát sinh một số vướng mắc về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu (hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành); vướng mắc về hồ sơ thủ tục (trường hợp DN không còn hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc).

Giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện tại đối với trường hợp là máy móc, thiết bị NK miễn thuế quá thời hạn lưu giữ hồ sơ 5 năm của DN có vốn đầu tư nước ngoài thì Bộ Tài chính đã cho phép được thanh lý theo hướng dẫn tại Điểm 13 Công văn số 18195/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Đối với vấn đề thanh lý máy móc thiết bị của DN chế xuất vào thị trường nội địa, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. HCM thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, DN chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của DN và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa XK, NK trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi NK; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Trong trường hợp DN làm mất chứng từ hồ sơ hải quan hiện Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính để hướng dẫn thủ tục tương tự Điểm 13 Công văn số 18195/BTC-TCHQ.

Nguồn báo Hải quan