DN được tra cứu thông tin nộp thuế trên hệ thống Hải quan

0
707

Để cải thiên môi trường nộp thuế, hạn chế tối đa việc xuất trình chứng từ nộp tiền, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và cung cấp chức năng trên hệ thống cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu quyền tra cứu thông tin giấy nộp tiền tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

 

dang-nhap-DN được tra cứu thông tin nộp thuế trực tiếp trên chương trình.

Để sử dụng chức năng này, doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

– Doanh nghiệp vào phần “Dịch vụ công” và sử dụng chức năng “Tra cứu nộp thuế của tờ khai hải quan”.

– Chức năng nói trên sẽ yêu cầu doanh nghiệp điền các thông tin bao gồm:

  • Mã số thuế của doanh nghiệp,
  • Số tờ khai cần tra cứu.

– Sau kiểm tra các thông tin trên, chức năng sẽ hiển thị thông tin tờ khai hải quan và thông tin nộp thuế.

Chức năng tra cứu thông tin nộp thuế online này giúp doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu biết trước kết quả nộp thuế của mình đã được Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan ghi nhận hay chưa để chủ động giải quyết công việc.

nguồn: customs.gov.vn