Được chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan

0
604

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS (địa điểm thu gom hàng lẻ) về kho ngoại quan.

HoatDongNghiepVuTaiChiCucHQLongBinhTanDN được chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho CFS về kho ngoại quan. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài thực hiện việc chia, tách container tại kho CFS sau đó đưa hàng gửi kho ngoại quan để chờ NK vào nội địa hoặc xuất đi nước khác được chuyển cửa khẩu từ kho CFS về kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan sau khi thực hiện chia tách tại CFS thực hiện theo quy định về thủ tục đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan tại khoản 1 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II (về chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK) và khai vận chuyển kết hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nguồn báo hải quan