Gỡ vướng thủ tục đóng ghép chung container

0
718

IMG_0295

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản 10169/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp chia tách, đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu; trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay đổi địa điểm dự kiến dỡ hàng. Xem dịch vụ vận chuyển liên vận, quá cảnh Việt Nam – Campuchia

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container phải thỏa mãn các điều kiện như: Được đóng gói riêng biệt; hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; phải có cùng điểm đích vận chuyển; chỉ được đóng ghép chung trong một container hoặc một xe chuyên dụng hoặc một toa xe lửa.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay đổi địa điểm dự kiến dỡ hàng, xếp hàng ghi trên vận đơn, phải thỏa mãn điều kiện: Nhằm giải quyết các ùn tắc do lượng hàng hóa quá lớn tại cảng đích ghi trên vận đơn hoặc cảng dự kiến XK ghi trên vận đơn; phải được sự chấp thuận của chủ hàng, hãng tàu, đại lý hãng tàu đối với việc chuyển hàng hóa sang cảng khác; hàng hóa xin chuyển cảng trong quá trình vận chuyển sang cảng khác phải đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, niêm phong và đúng thời gian cam kết với chủ hàng; doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện vận chuyển phải chịu trách nhiệm trả các chi phí phát sinh; hàng hóa nhập khẩu xin chuyển cảng phải được vận chuyển về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn khai báo tờ khai vận chuyển độc lập như: Những giấy tờ trong hồ sơ hải quan; nguyên tắc khai hải quan và các bước thực hiện thủ tục hải quan. Xem thêm dịch vụ khai thuê hải quan uy tín

Xem toàn bộ văn bản tại dây

(Nguồn: internet)