Hải quan không xác định trị giá trong quá trình làm thủ tục

0
646

Theo quy định hiện nay, việc tham vấn hay không tham vấn là do DN lựa chọn và cơ quan Hải quan không xác định trị giá trong quá trình làm thủ tục.

  chexuat

Công chức Hải quan và đại diện DN trao đổi về trị giá hàng hóa

Phản ánh về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, DN đã đàm phán với khách hàng để đạt được đơn giá hợp lý, ưu đãi để có thể tham gia gói thầu với các tập đoàn lớn với giá cạnh tranh. Nhưng khi làm thủ tục, hải quan cửa khẩu vẫn yêu cầu DN làm tham vấn giá và bị áp giá cao.

Trước ý kiến của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực về việc khai báo.

Về phía cơ quan Hải quan, nếu có nghi vấn về giá trị khai báo nhưng chưa có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của người khai hải quan thì thông báo nghi vấn cho người khai hải quan.

Trên cơ sở thông báo nghi vấn của cơ quan Hải quan nếu trong 5 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan thông báo, người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và đề nghị tham vấn, cơ quan Hải quan sẽ giải phóng hàng theo đề nghị của người khai hải quan.

Nếu trong thời hạn 5 ngày mà người khai hải quan có văn bản khẳng định những nội dung khai là đúng hoặc nếu quá thời hạn 5 ngày người khai hải quan không nộp bổ sung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu hoặc không đề nghị tham vấn thì cơ quan Hải quan sẽ thông quan theo trị giá khai báo của người khai hải quan; đồng thời, sẽ chuyển toàn bộ thông tin nghi vấn để thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, việc tham vấn hay không tham vấn là do DN lựa chọn, cơ quan Hải quan không xác định trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

(Nguồn internet)