Hải quan thực hiện cưỡng chế sau 90 ngày ban hành quyết định

0
755

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Bình Định vướng mắc trong việc xác định thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế.

DSC_5021Cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế sau 90 ngày ban hành quyết định ấn định thuế. Ảnh minh họa

Theo phản ánh của Hải quan Bình Định, đơn vị đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty cổ phần tập đoàn FLC bị thu hồi Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Hải quan Bình Định đã ban hành quyết định ấn định thuế nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa nộp tiền vào NSNN.

Đơn vị này thắc mắc, trong trường hợp này Hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế kể từ ngày hàng hóa được thông quan hay từ ngày ban hành quyết định ấn định thuế?

Trả lời thắc mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2013 quy định: “Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền quy định tại Điều 29 Nghị định này”.

Bên cạnh đó, tại Điều 30 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12-12-2013 của Bộ Tài chính đã quy định: “đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định ấn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế thuế theo quy định”.

Theo đó, Hải quan Bình Định cần căn cứ quy định tại Điều 30 Thông tư 190/2013/TT-BTC để làm căn cứ thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế.

(Nguồn internet)