Hàng hết hạn miễn thuế không phải báo cáo tình hình sử dụng

0
629

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu đã kết thúc việc sử dụng theo mục đích miễn thuế và quyết toán sẽ không phải báo cáo tình hình sử dụng.

hang-het-hanCông chức Hải quan cảng Sài Gòn KV 1 kiểm tra hàng NK.

Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người đăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế”. Xem khai thuế hải quan chuyên nghiệp

Thực hiện quy định trên, một số đơn vị hải quan địa phương phản ánh, đối với trường hợp DN đã NK hết lượng hàng hóa đăng ký trên Danh mục miễn thuế và DN cũng đã quyết toán xong thì định kỳ hàng năm liệu có phải tiếp tục báo cáo hay không.

Trả lời vướng mắc của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với trường hợp đã quyết toán và kết thúc việc sử dụng hàng hóa NK theo mục đích miễn thuế, thì không phải báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế trong năm tài chính.

Đối với các trường hợp khác thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế theo quy định của Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(Nguồn internet)