Hàng không phải nộp thuế xuất khẩu sẽ không bị dừng làm thủ tục

0
768

Về đề nghị miễn phạt chậm nộp và thông quan cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Tùng Lâm,  Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN xuất khẩu hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

hang-ko-phai-nop-thue DN xuất khẩu hàng hóa không phải nộp thuế XK thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định: “không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp: hàng xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu;…”.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo quy định tại Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC Bộ Tài chính: Người nộp thuế bị cưỡng chế được tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ thủ tục hải quan nếu có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế, kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ gửi Cục Hải quan nơi người nộp thuế đang có nợ bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.

(Nguồn internet)