Khai báo trang sức tạm nhập – tái xuất tham dự hội chợ

0
905

Trang sức tạm nhập – tái xuất dự hội chợ có thể khai báo theo từng mặt hàng hoặc khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa nếu các mặt hàng có cùng xuất xứ, cùng thuế suất.

trang sucẢnh minh họa

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan cho công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC:  khi khai gộp trên tờ khai VNACCS, mã số hàng hóa là mã số hàng hóa chung của các mặt hàng khai gộp. Ngoài phần mô tả hàng hóa khai báo theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, người khai hải quan phải khai báo rõ số thứ tự các mục hàng khai gộp theo thứ tự ghi trên hóa đơn.

Sau hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, người khai hải quan thực hiện thủ tục tái xuất tương ứng theo từng dòng hàng đã khai gộp.

Trường hợp bán, tặng hàng hóa tại hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm, người khai hải quan phải thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình tương ứng quy định hiện hành và phải khai báo theo từng mặt hàng ghi trên hóa đơn tạm nhập, không được phép khai gộp.

Tiêu chí “Mô tả hàng hóa” phải ghi cụ thể số thứ tự của các mặt hàng trên hóa đơn tạm nhập và số thứ tự dòng hàng khai báo gộp trên tờ khai tạm nhập.

DN căn cứ vào tình hình thực tế có thể lựa chọn thực hiện thủ tục tạm nhập – tái xuất mặt hàng trang sức dự hội chợ, triển lãm tại chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc chi cục Hải quan cửa khẩu. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Tải toàn bộ công văn hướng dẫn 10237/TCHQ-GSQL

(Nguồn báo Hải quan)