Không đóng dấu “công chức” hay dấu “thông quan” trên tờ khai điện tử in

0
734

Trước thực tế có một số công chức hải quan vẫn xác nhận dấu “thông quan” lên tờ khai hải quan hàng hóa đã được thông quan trên hệ thống, Tổng cục Hải quan đã có văn bản 9061/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2015 thống nhất thực hiện trong toàn ngành về việc ký tên, đóng dấu, xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử in (mục 6).

condauẢnh minh họa

Theo đó, công chức hải quan không thực hiện ký tên, đóng dấu công chức và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử được in ra từ hệ thống.

Trường hợp một số cơ quan quản lý nhà nước chưa trang bị được các thiết bị để tra cứu dữ liệu tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn riêng từng trường hợp để hỗ trợ người khai hải quan thực hiện các thủ tục liên quan.

Vấn đề này trước đây Cơ quan Hải quan cũng đã có văn bản hướng dẫn;

Ngoài ra, công văn còn hướng dẫn nhiều điểm khá hữu ích cho người làm thủ tục hải quan, như sau:

1.     Đối với tờ hải quan luồng xanh: Hải quan không được yêu cầu chủ hàng nộp chứng từ khi làm thủ tục. Hải quan vẫn kiểm tra xem thuế đã nộp chưa. Thực tế thì một số hải quan vẫn yêu cầu xuất trình chứng từ hoặc là theo thói quen hoặc là đễ gây khó khăn sách nhiễu. Vì vậy các bạn thủ sẳn công văn này trong cặp để xuất trình khi cần thiết nhé.

Đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ: người khai có thể nộp hồ sơ chứng từ qua file phần mềm hệ thống hải quan hoặc nộp hồ sơ giấy. Và nếu doanh nghiệp đã nộp chứng từ qua hệ thống phần mềm thì Cơ quan Hải quan cũng không được yêu cầu nộp thêm hồ sơ giấy. Các bạn chú ý áp dụng để giảm thiểu việc ký và ôm chứng từ trong bộ hồ sơ nhé.

2.     Đối với hàng xuất khẩu: nội dung ghi nhãn nguồn gốc xuất xứ “Made in Vietnam” hay không là do thỏa thuận với đối tác nước ngoài; không thuộc phạm vi kiểm tra của cơ quan Hải quan. Xem thêm hướng dẫn khác tại đây

 3.    Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với sản phẩm may mặc xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu: Đối với các sản phẩm may mặc xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, khi kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan chấp nhận sai khác nhỏ về thành phần vải khi đối chiếu thành phần nguyên liệu trên nhãn sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu nhập khẩu nếu sai khác này không làm thay đổi mã số HS của hàng hóa nhập khẩu và không làm thay đổi chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với lô hàng (nếu có).

 4.    Đưa hàng về bảo quản: cơ quan hải quan căn cứ đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc đơn đề nghị của người khai hải quan để quyết định cho đưa hàng về bảo quản. Trường hợp không phê duyệt đề nghị đưa hàng về bảo quản của người khai hải quan, cơ quan Hải quan phải thông báo rõ lý do cho người khai hải quan thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc bằng văn bản (đối với tờ khai hải quan giấy)

 5.    Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan điện tử: trong quá trình thực hiện công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với những tờ khai hải quan nhập khẩu đủ điều kiện qua khu vực giám sát đăng ký tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, ngoài danh sách container, danh sách hàng hóa, một số Chi cục Hải quan cửa khẩu yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình manifest để kiểm tra, đối chiếu. Qua đó xác nhận không yêu cu người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan điện tử in, manifest hoặc bất kỳ chứng từ nào khác để đối chiếu.

Xem toàn bộ công văn 9061/TCHQ-GSQL tại đây

nguồn : thuvienphapluat.vn