Không khai hoặc khai không đúng phí bản quyền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

0
783

Trước đề nghị của Công ty cổ phần Diana Unicharm hướng dẫn khai báo phí bản quyền, Tổng cục Hải quan cho biết, việc thực hiện khai báo phí bản quyền cần căn cứ vào quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

PremierLeagueTVrights009_XSPRViệc khai báo phí bản quyền trên tờ khai bổ sung sau thông quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC. 

Phân tích cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b Khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu thì: Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu hay lý do khác được quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa thuận riêng về việc trả phí bản quyền, phí giấy phép thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền, phí giấy phép trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan đối với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của doanh nghiệp thì hàng tháng, bên A (tập đoàn Unicharm- công ty XK) sẽ xuất hóa đơn liên quan đến phí bản quyền, đính kèm hóa đơn thanh toán gửi cho bên B (công ty NK- công ty cổ phần Diana Unicharm). Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn liên quan đến phí bản quyền do Công ty A gửi, Công ty cổ phần Diana Unicharm sẽ kiểm tra tính chính xác của yêu cầu thanh toán và các giấy tờ liên quan để thực hiện thanh toán phí bản quyền cho bên A. Như vậy, việc thanh toán phí bản quyền của doanh nghiệp cho công ty xuất khẩu được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của công ty xuất khẩu không phụ thuộc vào doanh thu bán hàng trong nước của doanh nghiệp .

Bên cạnh đó, theo trình bày của doanh nghiệp thì việc khai báo, tính số thuế phải nộp của doanh nghiệp đối với khoản phí bản quyền, giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ ngày doanh nghiệp thực trả phí bản quyền cho bên công ty xuất khẩu.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm b Khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan”. Như vậy, việc khai báo phí bản quyền trên tờ khai bổ sung sau thông quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp doanh nghiệp không khai báo hoặc khai báo không đúng khoản phí bản quyền và thời hạn quy định tại điểm b.1 Khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

(Nguồn internet)