Không khai, hoặc khai không đúng trên tờ khai đều bị phạt

0
610

Trước vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai bổ sung quá thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan cho biết, hành vi không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan bị xem xét xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Bi-phat-tien-neu-khong-khai-bao-dung-noi-dung-to-khai-hai-quan-maikalogisticsĐối với mỗi tờ khai DN khai bổ sung quá thời hạn quy định đã phát sinh một hành vi vi phạm.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính thì một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Đối chiếu quy định nêu trên, đối với mỗi tờ khai DN khai bổ sung quá thời hạn quy định thì đã phát sinh một hành vi vi phạm. Trường hợp người khai hải quan, dịch vụ khai thuê hải quan gửi đề nghị sửa đổi, bổ sung các tiêu chí trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tại các thời điểm khác nhau cho các hợp đồng khác nhau ngoài thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì đã thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần và phải bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Theo quy định hiện hành tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, hành vi không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan bị xem xét xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, công văn 15214/BTC-TCHQ chỉ áp dụng đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”, “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, hoàn thuế…”.

Bên cạnh đó, trường hợp người khai hải quan khai báo giá chính thức trong thời hạn 5 ngày, theo Tổng cục Hải quan, quy định tại điểm b.1 khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, trường hợp người khai hải quan khai báo giá chính thức trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức và thực hiện khai báo theo quy định tại điểm a.1.4 khoản 1 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

(Nguồn báo hải quan)