Không kiểm dịch thực vật đối với bao bì đóng gói bằng gỗ, pallet gỗ

0
1180

Ngày 29/5/2015, Cục Bảo vệ Thực vật đã có công văn 947/BVTV-KD hướng dẫn kiểm dịch thực vật đối với bao bì đóng gói bằng gỗ theo Thông tư 30/2014/TT-BNNVPTNT ngày 05/9/2014

kien go 1Tạm thời không kiểm dịch bao gì đóng gói bằng gỗ, pallet gỗ. Ảnh minh họa

Theo đó tạm thời sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu đối với các lô hàng không phải là vật thể thuộc diện kiểm dịch nhưng có bao bì đóng gói bằng gỗ hoặc pallet gỗ.

Tải toàn bộ công văn: 947/BVTV-KD ngày 29/5/2015

947 KIEM DICH PALLET GOnguồn: internet