Không yêu cầu đại lý nhận ủy thác phải là đại lý hải quan

0
600

Trả lời Công ty TNHH thương mại Vĩnh Gia về việc khai báo hải quan đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo hợp đồng ủy thác, Tổng cục Hải quan cho biết, không yêu cầu DN nhận ủy thác phải là đại lý hải quan.

YNqSUVKgKhông yêu cầu DN nhận ủy thác phải là đại lý hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Luật Thương mại, Điều 16 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ về hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác.

Tại thời điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu, DN nhận ủy thác đóng vai trò là chủ hàng và khai báo tên của DN tại ô người nhập khẩu, tên DN ủy thác nhập khẩu khai tại ô người ủy thác nhập khẩu.

Do vậy, không có quy định yêu cầu DN nhận ủy thác phải là đại lý làm thủ tục hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng theo hợp đồng ủy thác.

(Nguồn internet)