Không yêu cầu DN nhập khẩu đồ chơi phải đi xin ý kiến giám định

0
607

Sau khi Bộ Văn hóa thể thao và du lịch chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục NK mặt hàng đồ chơi trẻ em, sẽ tạo thuận lợi cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan.

vtech--disney-jake-and-the-never-land-piratesĐồ chơi nhập khẩu. Ảnh min họa

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với lô hàng đồ chơi NK đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện các bước thủ tục thông quan hàng hóa.

Cụ thể đồ chơi trẻ em NK phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng; chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em; nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.

Trường hợp lô hàng NK phải lấy ý kiến giám định của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, cơ quan Hải quan sẽ truy cập hệ thống điện tử để gửi yêu cầu giám định tới Bộ này và nhận lại thông báo kết quả đối với lô hàng (phù hợp hoặc không phù hợp hoặc phù hợp có điều kiện).

Cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu DN đến Bộ Văn hóa thể thao và du lịch xin ý kiến giám định và không yêu cầu DN xuất trình thông báo của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục NK mặt hàng đồ chơi trẻ em, từ ngày 10-9.

(Nguồn internet)