Không yêu cầu kiểm tra manifest khi nhận hàng tại cửa khẩu

0
577

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện nay, không có yêu cầu phải kiểm tra manifest khi DN mang chứng từ ra nhận hàng tại cửa khẩu.

ema.jpgẢnh minh họa

Theo phản ánh của DN, đối với các tờ khai hải quan mở tại các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, sau khi hàng hóa đã được thông quan, DN in được danh sách container, danh sách hàng hóa.

Tuy nhiên, khi DN mang chứng từ ra nhận hàng tại chi cục hải quan cửa khẩu thì được yêu cầu kiểm tra manifest. Việc thực hiện kiểm tra manifest chỉ thực hiện trong giờ hành chính, không thực hiện ngoài giờ hành chính.

Sau khi nhận được ý kiến của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy trình thủ tục hải quan, sau khi tờ khai hải quan đã được thông quan (tờ khai hải quan mở tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu), DN in danh sách container, danh sách hàng hoá để công chức hải quan tại cửa khẩu kiểm tra, xác nhận hàng qua khu vực giám sát, không có yêu cầu phải kiểm tra manifest.

Được biết, những ý kiến phản ánh của DN xung quanh thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Tổng cục Hải quan tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính. Riêng đối với vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ có văn bản chấn chỉnh hải quan địa phương thực hiện. Xem dịch vụ khai thuê hải quan

(Nguồn internet)