Mặt hàng “set top box” nhập khẩu có thuế từ 0% đến 35%

0
631

Trước kiến nghị của doanh nghiệp và Hải quan các địa phương đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng có tên thương mại “set top box”- đầu thu kỹ thuật số, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng này. Theo đó, mặt hàng có có thuế suất thuế NK từ 0% đến 35% tùy thuộc vào chức năng có hay không kết nối với Internet.

n500hMặt hàng “set top box”. Ảnh minh họa

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, Thông tư 156/2011/TT-BTC và Thông tư 103/2015/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Phân loại cụ thể, mặt hàng “set top box- Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, có tính năng kết nối internet và tương tác với người dùng” thuộc nhóm 8528 “màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm- thiết bị thu dùng trong truyền hình có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, phân nhóm – Không thiết kế gắn với thiết bị hiển thị video hoặc hình ảnh, phân nhóm — Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function), mã số 8528.71.11—- hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc mã số 8528.71.19 —- Loại khác.

Theo Biểu thuế NK ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTC, hai mã số này đều có thuế suất thuế NK 0%.

Bên cạnh đó, mặt hàng “set top box- Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, không có tính năng kết nối internet và không tương tác với người dùng” thuộc nhóm 8528 “màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm- thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, phân nhóm — Không thiết kế gắn với thiết bị hiển thị video hoặc hình ảnh, phân nhóm — Loại khác, mã số 8528.71.91—- hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc mã số 8528.71.99 —- Loại khác.

Theo Biểu thuế NK ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTC, mã số 8528.71.91có thuế suất thuế NK 35% và mã số 8528.71.99 có thuế suất thuế NK 25%.

Nguồn báo Hải quan