Nếu có 2 mức thuế chênh lệch: doanh nghiệp sẽ được áp mức thuế thấp hơn

0
704

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Dây & Cáp điện Wonderful Việt Nam về việc áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa có thuộc đối tượng áp dụng của 2 biểu thuế có 2 mức thuế chênh lệch.

can-treo-dong-ho-nhon-hoa-10kgNếu có 2 mức thuế chênh lệch: DN được áp mức thuế thấp hơn. Ảnh minh họa

Cụ thể, trường hợp hàng hóa dự kiến nhập khẩu của Công ty TNHH Dây & Cáp điện Wonderful Việt Nam thuộc đối tượng vừa áp dụng mức thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2015- 2018 ban hành kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC. Xem khai thuế hải quan

Phân tích trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại tiết c.2.4 Điểm c Khoản 1 Điều 37 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: “Trường hợp mức thuế suất MFN của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”.

Vì vậy, trường hợp mặt hàng dự kiến nhập khẩu của Công ty có mức thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC thấp hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2015- 2018 ban hành kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC thì được áp dụng mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC

(Nguồn internet)